top of page

Kustamās mantas vērtēšana, iekārtu vērtēšana, sertificēti kustamās mantas vērtētāji, kustamās mantas izsole, vērtētājs

Inženiertehniskais audits

tehaudi.jpg
SENWALDS Tehniskais audits
Kvalificēti un kompetenti tehniskie auditori
Neatkarīgi inženiertehniskie speciālisti
Operatīva un laipna apkalpošana
Plaša darba pieredze un specializācija
Strādājam visā Latvijas teritorijā

Kas ir tehniskais audits?

Tehniskais audits ir procesu kopums, kurā tiek izvērtēta un analizēta uzņēmuma tehniskā darbība. Audita rezultāts ir neatkarīgs viedoklis, dokumenta formā ar juridisku spēku, par objektīvo realitāti auditētās organizācijas tehnisko darbību. 

Procesā tiek auditēta organizācijas (piemēram ražotnes) efektivitāte, materiāltehniskās bāzes stāvoklis, komunikāciju un inženiertīklu stāvoklis, energoefektivitāte, IT un programmatūras, darbinieku kompetence. Tehnisko auditu veic attiecīgās jomas sertificēts un kvalificēts tehniskais auditors.

Tehniskais auditors - kvalificēts speciālists ar padziļinātām zināšanām kādā no inženiertehniskajām jomām. Tehnisko auditoru apmāca, sertificē un uzrauga kompetenta organizācija.

Succulent Plant and Binder Clips
bottom of page