top of page

NOMAS MAKSAS APRĒĶINS

Sertificētu un neatkarīgu ekspertu veikts nomas maksas aprēķins. Aktīvu, īpašumu un mantas nomas maksas noteikšana.

Nomas maksas aprēķināšanas pakalpojumi

Piedāvājam saviem klientiem visa veida aktīvu, īpašumu un mantas nomas maksas aprēķināšanu. Publiskām personām veiksim nomas maksas aprēķinu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 "Publiska personas mantas iznomāšanas noteikumi". 

Neatkarīga eksperta sniegt atzinums par nomas maksu ir aktuāls kā privātpersonām, tā arī juridiskām personām.  

Ņemot vērā mūsu darba organizāciju, tehnisko ekspertu un vērtētāju kompetenci, nodrošinām:

 

 • Ātru pieteikuma izskatīšana un atbildi;

 • Operatīvu darba uzsākšanu un izpildi klientam nepieciešamā laikā;

 • Atzītu juridisku instrumentu - vērtējumu, mērķu sasniegšanai; 

 • Laipnu un profesionālu apkalpošanu;

 • Vērtējumu ar drošu elektronisko parakstu.

Nomas maksas aprēķināšana, nomas līgums

Sertificēts vērtētājs Jums palīdzēs šādos gadījumos:

 • Iznomājot pamatlīdzekļus;

 • Iznomājot jebkuru veida aktīvu saistītai personai;

 • Neatkarīga eksperta atzinums par ieguldījumiem;

 • Nomas darījuma pamatojums VID;

 • Strīdu risināšanā;

 • Publiskas personas mantas iznomāšanā;

 • Iznomātā objekta apdrošināšanā;

 • Tirgus vērtības noteikšanā;

 • Kopīpašuma nomas maksas noteikšanā;

 • Jebkurā citā gadījumā ar nomas darījumu.

publiskas personas mantas iznomasana, nomas maksas aprēķināšana, sertificēts vērtētājs

Kādas ir nomas maksas noteikšanas izmaksas?

Nomas maksas aprēķināšanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - novērtējamo objektu skaita un specifikas, laika patēriņa objekta apsekošanai un atzinuma sagatavošanai, nodarbināto ekspertu skaita. 

Lai precīzi noteiktu pakalpojuma izmaksas, nepieciešams:

 1. Nomas objekta dokumentācija un/vai saraksts;

 2. Īss apraksts - atrašanās vieta, darba uzdevums.

Citi pakalpojumi

Sertificēti kustamās mantas vērtētāji, īpašumu vērtēšana, vērtētāju saraksts, auto vērtētāji

SENWALDS ir kompāniju grupa, kuras kolektīvs sniedz neatkarīgu inženiertehnisko auditoru un sertificētu vērtētāju pakalpojumus. Mūsu kompetencē ir novērtēt jebkura veida īpašumu un mantu, dažādiem mērķiem un dzīves situācijām. Inženiertehniskie auditori sniedz neatkarīgu novērtējumu (audita slēdzienu) par uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, tai skaitā novērtējot darbinieku kompetenci. Nodrošinām mūsu klientus ar vērtēšanas un audits pakalpojumiem, aktuāli laikam un ekonomiskajai situācijai. 

Liels daļa mūsu kolektīva regulāri praktizē Vācijas inženiertehnisko jomu uzņēmumos, strādājot un augstākā līmeņa zināšanas savā jomā un vācu darba pedantismu.   

 

bottom of page