top of page

VĒRTĒŠANA MANTOJUMAM

Sertificētu vērtētāju pakalpojumi mantojuma lietu kārtošanā. Transportlīdzekļu, ieroču, vērtslietu un kapitāldaļu vērtēšana.

Neatkarīga mantas vērtēšana mantojuma lietu kārtošanai

Mantas vērtēšana mantojuma lietā ir nepieciešama, lai noteiktu mantojamā objekta tirgus vērtību. Vērtējumu ir nepieciešams iesniegt zvērinātam notāram vai zvērinātam tiesu izpildītājam.

Ņemot vērā mūsu darba organizāciju, tehnisko ekspertu un vērtētāju kompetenci, nodrošinām:

 

 • Ātru pieteikuma izskatīšana un atbildi;

 • Operatīvu darba uzsākšanu un izpildi klientam nepieciešamā laikā;

 • Atzītu juridisku instrumentu - vērtējumu, mērķu sasniegšanai; 

 • Laipnu un profesionālu apkalpošanu;

 • Vērtējumu ar drošu elektronisko parakstu.

auto vērtēšana mantojumam, ieroču vērtēšana, sertificēti vērtētāji

Sertificēts vērtētājs Jums palīdzēs šādos gadījumos:

 • Transportlīdzekļa tirgus vērtības noteikšanā;

 • Ieroču un munīcijas tirgus vērtības noteikšanā;

 • Mākslas un kolekciju tirgus vērtības noteikšanā;

 • Mantojuma sadalīšanā;

 • Strīdu risināšanā saistībā ar mantas vērtību;

 • Peldlīdzekļu tirgus vērtības noteikšanā;

 • Kapitāldaļu un akciju novērtējumā;

 • Zemnieku saimniecības vērtības noteikšanā;

 • Specializētu objektu tirgus vērtības noteikšanā;

 • Jebkurā citā mantojuma gadījumā ar mantas vērtību.

sertificēti vērtētāji, vērtēšana, tirgus vērtības noteikšana mantojumam

Kādas ir vērtēšanas pakalpojuma izmaksas?

Vērtēšanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - novērtējamo objektu skaita un specifikas, laika patēriņa objekta apsekošanai un novērtējuma sagatavošanai, nodarbināto ekspertu skaita. 

Lai precīzi noteiktu pakalpojuma izmaksas, nepieciešams sagatavot sekojošu informāciju:

 1. Novērtējamais objekts;

 2. Objekta atrašanās vieta.

Izcenojumi

 • 40,- EUR  vieglā automašīna;​

 • 50,- EUR  kravas automašīna;

 • 30,- EUR  piekabe, laivas;

 • no 30,- EUR ieroči un munīcija;

 • no 50,- EUR kapitāldaļas, z/s.

 • Kolekcijas un vērtslietas pēc vienošanās 

Vairāku pozīciju vērtēšanai piemērojam individuālu izcenojumu.

NODERĪGI

auto vērtēšana mantojumam, ieroču vērtēšana, sertificēti vērtētāji
Auto vērtēšana mantojumam, sertificēti vērtētāji, eksperts, tirgus vērtības noteikšana
Auto vērtēšana mantojumam, sertificēti vērtētāji, eksperts, tirgus vērtības noteikšana
Sertificēti kustamās mantas vērtētāji, īpašumu vērtēšana, vērtētāju saraksts, auto vērtētāji

SENWALDS ir kompāniju grupa, kuras kolektīvs sniedz neatkarīgu inženiertehnisko auditoru un sertificētu vērtētāju pakalpojumus. Mūsu kompetencē ir novērtēt jebkura veida īpašumu un mantu, dažādiem mērķiem un dzīves situācijām. Inženiertehniskie auditori sniedz neatkarīgu novērtējumu (audita slēdzienu) par uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, tai skaitā novērtējot darbinieku kompetenci. Nodrošinām mūsu klientus ar vērtēšanas un audits pakalpojumiem, aktuāli laikam un ekonomiskajai situācijai. 

Liels daļa mūsu kolektīva regulāri praktizē Vācijas inženiertehnisko jomu uzņēmumos, strādājot un augstākā līmeņa zināšanas savā jomā un vācu darba pedantismu.   

 

bottom of page