top of page

KUSTAMĀS MANTAS VĒRTĒŠANA

Visa veida kustamās mantas vērtētāju pakalpojumi. Veicam mantas novērtēšanu visā Latvijas teritorijā

Neatkarīgu, sertificētu un kompetentu kustamās mantas vērtētāju pakalpojumi

ŠĒNVALDS vērtētāji ir kompetenti novērtēt jebkura veida tehnoloģiskās iekārtas un līnijas, aprīkojumu un tehniku, mēbeles un orgtehniku, preču krājumus un atlikumus, specializētos un inženiertehniskos objektus.

Ņemot vērā mūsu darba organizāciju, tehnisko ekspertu un vērtētāju kompetenci, nodrošinām:

 

 • Ātru pieteikuma izskatīšana un atbildi;

 • Operatīvu darba uzsākšanu un izpildi klientam nepieciešamā laikā;

 • Atzītu juridisku instrumentu - vērtējumu, mērķu sasniegšanai; 

 • Laipnu un profesionālu apkalpošanu;

 • Vērtējumu ar drošu elektronisko parakstu;

 • Augstu konfidencialitāti;

 • Atbilstošas vērtējuma pakalpojuma izmaksas.

kustamās mantas tirgus vērtība, izsole, vērtēšana, vērtētājs, saraksts, senvalds, senwalds

Sertificēts vērtētājs Jums palīdzēs šādos gadījumos:

 • Tirgus vērtības noteikšanā mantas atsavināšanai;

 • Mantas izsoles sākumcenas noteikšanai;

 • Mantiskā ieguldījuma novērtēšanā;

 • Darījuma pamatojums VID;

 • Grāmatvedības operācijām;

 • Tirgus vērtības noteikšana pašu zināšanai

 • Uzņēmuma sadalē vai apvienošanā;

 • Kustamās mantas apdrošināšanā;

 • Finansējuma piesaistē un ķīlas nodrošināšanā;

 • Kā arī citās situācijās ar mantas vērtību.

kustamās mantas izsole, pārdošana, tirgus vērtība, vērtētāji
Kā notiek vērtēšanas process? Aplūkojam 5 soļus:

1.

Elektroniska vai telefoniska pieteikuma saņemšana. Izprotam klienta vajadzību pēc vērtējuma.

Pieteikuma saņemšana

2.

Darba uzdevums

Vienošanās par veicamo darbu, pakalpojuma norisi, vērtējuma izmaksām, un vērtējuma izpildes termiņu

3.

Objekta apsekošana

Novērtējamā objekta/-u apsekošana un identificēšana, objekta pārbaude, fotofiksācija, faktu fiksēšana.

4.

Vērtējuma sagatavošana

Novērtējuma atskaites sagatavošana juridiska dokumenta formā. Eksperta slēdziena paziņošana klientam.

Laimīgs klients

Novērtējuma dokumenta un rēķina iesniegšana klientam. Rēķina apmaksa. Pozitīvas atsauksme. Komisijas maksa aģentam.

5.

Kādas ir vērtēšanas pakalpojuma izmaksas?

Vērtēšanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - novērtējamo objektu skaita un specifikas, laika patēriņa objekta apsekošanai un novērtējuma sagatavošanai, nodarbināto ekspertu skaita. 

Lai precīzi noteiktu pakalpojuma izmaksas, nepieciešams:

 1. Kustamās mantas saraksts (ja tāds ir pieejams);

 2. Īss apraksts - atrašanās vieta, vērtēšanas mērķis utml.

Citi pakalpojumi

PIETEIKUMA FORMA:
Ērtākais saziņas veids

Paldies par pieteikumu!

josh-calabrese-XXpbdU_31Sg-unsplash-min_

​Kustamās mantas vērtēšanu mums uztic:

sertificēti vērtētāji, kustamās mantas vērtēšana, intelektuālā īpašuma vērtēšana, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, auto, transportlīdzekļu vērtēšana
Medicīnas iekārtu sertificēta vērtēšana, kustamās mantas izsole
sertificēti vērtētāji, kustamās mantas vērtēšana, intelektuālā īpašuma vērtēšana, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, auto, transportlīdzekļu vērtēšana
sertificēti vērtētāji, kustamās mantas vērtēšana, intelektuālā īpašuma vērtēšana, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, auto, transportlīdzekļu vērtēšana
Medicīnas iekārtu sertificēta vērtēšana, kustamās mantas izsole
Medicīnas iekārtu sertificēta vērtēšana, kustamās mantas izsole
sertificēti vērtētāji, kustamās mantas vērtēšana, intelektuālā īpašuma vērtēšana, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, auto, transportlīdzekļu vērtēšana
sertificēti vērtētāji, kustamās mantas vērtēšana, intelektuālā īpašuma vērtēšana, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, auto, transportlīdzekļu vērtēšana
sertificēti vērtētāji, kustamās mantas vērtēšana, intelektuālā īpašuma vērtēšana, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, auto, transportlīdzekļu vērtēšana
Medicīnas iekārtu sertificēta vērtēšana, kustamās mantas izsole
Medicīnas iekārtu sertificēta vērtēšana, kustamās mantas izsole
slimnica_logo_vērtēšana.jpg
images.png
ars-med-logo@2x-1.png
veselibas-centrs-4-sia-1112.jpg
stradini_logo_lv_484_web_small_2.jpg
LE_logo_5.jpg
airbaltic-logo.png.png
vas-latvijas-dzelzcels-informe-par-kusti
csdd vērtēšana.png
LVGMC_1300-AM.png
transports_kustamas_mantas_vertesana2.pn
transports_kustamas_mantas_vertesana.jpg
lst_logo.png
Tolmets_stils_logo2.jpg
Biovast.jpg
transports_kustamas_mantas_vertesana3.pn
iekārtu vērtēšana, tehnoloģisko līniju vērtēšana, kustamās mantas vērtētāj
opera.jpg
file57ee46017a3f3.png
daudz-laimes-25-gadus-sodien-svin-prokur
ll_13367078.jpg
buvnieciba_kustamas_mantas_vertesana.jpg
bottom of page