KUSTAMĀS MANTAS VĒRTĒŠANA

Visa veida kustamās mantas vērtētāju pakalpojumi. Veicam mantas novērtēšanu visā Latvijas teritorijā

Neatkarīgu, sertificētu un kompetentu kustamās mantas vērtētāju pakalpojumi

ŠĒNVALDS vērtētāji ir kompetenti novērtēt jebkura veida tehnoloģiskās iekārtas un līnijas, aprīkojumu un tehniku, mēbeles un orgtehniku, preču krājumus un atlikumus, specializētos un inženiertehniskos objektus.

Ņemot vērā mūsu darba organizāciju, tehnisko ekspertu un vērtētāju kompetenci, nodrošinām:

 

 • Ātru pieteikuma izskatīšana un atbildi;

 • Operatīvu darba uzsākšanu un izpildi klientam nepieciešamā laikā;

 • Atzītu juridisku instrumentu - vērtējumu, mērķu sasniegšanai; 

 • Laipnu un profesionālu apkalpošanu;

 • Vērtējumu ar drošu elektronisko parakstu;

 • Augstu konfidencialitāti;

 • Atbilstošas vērtējuma pakalpojuma izmaksas.

kustamās mantas tirgus vērtība, izsole, vērtēšana, vērtētājs, saraksts, senvalds, senwalds

Sertificēts vērtētājs Jums palīdzēs šādos gadījumos:

 • Tirgus vērtības noteikšanā mantas atsavināšanai;

 • Mantas izsoles sākumcenas noteikšanai;

 • Mantiskā ieguldījuma novērtēšanā;

 • Darījuma pamatojums VID;

 • Grāmatvedības operācijām;

 • Tirgus vērtības noteikšana pašu zināšanai

 • Uzņēmuma sadalē vai apvienošanā;

 • Kustamās mantas apdrošināšanā;

 • Finansējuma piesaistē un ķīlas nodrošināšanā;

 • Kā arī citās situācijās ar mantas vērtību.

kustamās mantas izsole, pārdošana, tirgus vērtība, vērtētāji
Kā notiek vērtēšanas process? Aplūkojam 5 soļus:

1.

Elektroniska vai telefoniska pieteikuma saņemšana. Izprotam klienta vajadzību pēc vērtējuma.

Pieteikuma saņemšana

2.

Darba uzdevums

Vienošanās par veicamo darbu, pakalpojuma norisi, vērtējuma izmaksām, un vērtējuma izpildes termiņu

3.

Objekta apsekošana

Novērtējamā objekta/-u apsekošana un identificēšana, objekta pārbaude, fotofiksācija, faktu fiksēšana.

4.

Vērtējuma sagatavošana

Novērtējuma atskaites sagatavošana juridiska dokumenta formā. Eksperta slēdziena paziņošana klientam.

Laimīgs klients

Novērtējuma dokumenta un rēķina iesniegšana klientam. Rēķina apmaksa. Pozitīvas atsauksme. Komisijas maksa aģentam.

5.

Kādas ir vērtēšanas pakalpojuma izmaksas?

Vērtēšanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - novērtējamo objektu skaita un specifikas, laika patēriņa objekta apsekošanai un novērtējuma sagatavošanai, nodarbināto ekspertu skaita. 

Lai precīzi noteiktu pakalpojuma izmaksas, nepieciešams:

 1. Kustamās mantas saraksts (ja tāds ir pieejams);

 2. Īss apraksts - atrašanās vieta, vērtēšanas mērķis utml.

Citi pakalpojumi

PIETEIKUMA FORMA:
Ērtākais saziņas veids

Paldies par pieteikumu!

​Kustamās mantas vērtēšanu mums uztic: