top of page

IEROČU VĒRTĒŠANA

Šaujamieroču un munīcijas vērtētāju pakalpojumi. Ieroču tirgus vērtības noteikšana dažādiem mērķiem. 

Neatkarīgi šaujamieroču un munīcijas novērtēšanas pakalpojumi

SENWALDS saviem klientiem piedāvā sertificētu un neatkarīgu vērtētāju pakalpojumus. Izmantojot mūsu ekspertu komandas plašo darba pieredzi un kompetenci, spēsim novērtēt jebkura veida ieročus, munīciju, bruņojumu vai kaujas tehniku. Novērtējums tiek sagatavots atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā mūsu darba organizāciju, tehnisko ekspertu un vērtētāju kompetenci, nodrošinām:

 

 • Ātru pieteikuma izskatīšana un atbildi;

 • Operatīvu darba uzsākšanu un izpildi klientam nepieciešamā laikā;

 • Atzītu juridisku instrumentu - vērtējumu, mērķu sasniegšanai; 

 • Laipnu un profesionālu apkalpošanu;

 • Vērtējumu ar drošu elektronisko parakstu.

ierocu_vertesana.jpg

Sertificēts vērtētājs Jums palīdzēs šādos gadījumos:

 • Mantojuma lietu kārtošanai;

 • Vērtības noteikšanai izsoles sākumcenas noteikšanai;

 • Apdrošināšanai;

 • Darījuma pamatojums VID;

 • Mantas sadalē nosakot tās vērtību;

 • Vērtības noteikšana pašu zināšanai;

 • Ieroču norakstīšanai;

 • Mantiskā ieguldījuma veikšanā;

 • Jebkurā citā darbībā ar ieroču vērtību.

Ieroču vērtēšana, sertificēti vērtētāji, ieroču tirgus vērtība, novērtējums, ekspert

Kādas ir vērtēšanas pakalpojuma izmaksas?

Vērtēšanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - novērtējamo objektu skaita un specifikas, laika patēriņa objekta apsekošanai un novērtējuma sagatavošanai, nodarbināto ekspertu skaita. 

Lai precīzi noteiktu pakalpojuma izmaksas, nepieciešams:

 1. Ieroču saraksts;

 2. Kvīts par ieroču izņemšanu un nodošanu glabāšanā (mantojuma lietu kārtošanai).

Citi pakalpojumi

Sertificēti kustamās mantas vērtētāji, īpašumu vērtēšana, vērtētāju saraksts, auto vērtētāji

SENWALDS ir kompāniju grupa, kuras kolektīvs sniedz neatkarīgu inženiertehnisko auditoru un sertificētu vērtētāju pakalpojumus. Mūsu kompetencē ir novērtēt jebkura veida īpašumu un mantu, dažādiem mērķiem un dzīves situācijām. Inženiertehniskie auditori sniedz neatkarīgu novērtējumu (audita slēdzienu) par uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, tai skaitā novērtējot darbinieku kompetenci. Nodrošinām mūsu klientus ar vērtēšanas un audits pakalpojumiem, aktuāli laikam un ekonomiskajai situācijai. 

Liels daļa mūsu kolektīva regulāri praktizē Vācijas inženiertehnisko jomu uzņēmumos, strādājot un augstākā līmeņa zināšanas savā jomā un vācu darba pedantismu.   

 

bottom of page