top of page

PAMATLĪDZEKĻU VĒRTĒŠANA

Bilances vērtības koriģēšana, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, ieguldījumu novērtēšana, pamatlīdzekļu norakstīšana un citi sertificētu vērtētāju pakalpojumi.

Neatkarīga pamatlīdzekļu novērtēšana atbilstoši klienta vēlmēm un mērķiem 

SENWALDS saviem klientiem piedāvā sertificētu un neatkarīgu vērtētāju pakalpojumus. Izmantojot mūsu ekspertu komandas plašo darba pieredzi un kompetenci, spēsim novērtēt jebkura veida pamatlīdzekļus. Novērtējums tiek sagatavots atbilstoši spēkā esošai likumdošanai un normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā mūsu darba organizāciju, tehnisko ekspertu un vērtētāju kompetenci, nodrošinām:

 

 • Ātru pieteikuma izskatīšana un atbildi;

 • Operatīvu darba uzsākšanu un izpildi klientam nepieciešamā laikā;

 • Atzītu juridisku instrumentu - vērtējumu, mērķu sasniegšanai; 

 • Laipnu un profesionālu apkalpošanu;

 • Vērtējumu ar drošu elektronisko parakstu.

Pamatlīdzekļu vērtība, pamatlīdzekļu pārvērtēšana, vērtēšana, sertificēti vērtētāji, PL

Sertificēts vērtētājs Jums palīdzēs šādos gadījumos:

 • Bilances vērtības koriģēšanai;

 • Vērtības noteikšanai darījumos ar pamatlīdzekļiem;

 • Neatkarīga eksperta atzinums par ieguldījumiem;

 • Darījuma pamatojums VID;

 • Pamatlīdzekļu norakstīšanā;

 • Pamatlīdzekļu nomas maksas aprēķināšanā;

 • Uzņēmumu sadalē vai apvienošanā;

 • Pamatlīdzekļu apdrošināšanā;

 • Mantiskā ieguldījuma veikšanā;

 • Jebkurā citā darbībā ar pamatlīdzekļu vērtību.

pamatlīdzekļu vērtība, pārvērtēšana, bilnces vērtības koriģēšana, sertificēts vērtētājs, eksperts

Kādas ir vērtēšanas pakalpojuma izmaksas?

Vērtēšanas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem - novērtējamo objektu skaita un specifikas, laika patēriņa objekta apsekošanai un novērtējuma sagatavošanai, nodarbināto ekspertu skaita. 

Lai precīzi noteiktu pakalpojuma izmaksas, nepieciešams:

 1. Pamatlīdzekļu saraksts;

 2. Īss apraksts - atrašanās vieta, vērtēšanas mērķis utml.

Citi pakalpojumi

Sertificēti kustamās mantas vērtētāji, īpašumu vērtēšana, vērtētāju saraksts, auto vērtētāji

SENWALDS ir kompāniju grupa, kuras kolektīvs sniedz neatkarīgu inženiertehnisko auditoru un sertificētu vērtētāju pakalpojumus. Mūsu kompetencē ir novērtēt jebkura veida īpašumu un mantu, dažādiem mērķiem un dzīves situācijām. Inženiertehniskie auditori sniedz neatkarīgu novērtējumu (audita slēdzienu) par uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, tai skaitā novērtējot darbinieku kompetenci. Nodrošinām mūsu klientus ar vērtēšanas un audits pakalpojumiem, aktuāli laikam un ekonomiskajai situācijai. 

Liels daļa mūsu kolektīva regulāri praktizē Vācijas inženiertehnisko jomu uzņēmumos, strādājot un augstākā līmeņa zināšanas savā jomā un vācu darba pedantismu.   

 

bottom of page